הדלקת נר ראשון של חנוכה עם ילדי עמותת ל"ב- מסעדת מריפוסה קיסריה